Bunt

Dec. 3rd, 2011 12:00 am
semele: ([misc] Lady)
Tytuł: Bunt
Fandom: Downton Abbey
Ilość słów: 330
Prompt: Edith Crawley, Leave it to me 'cause I'm 17 / Leave it to me, we'll get through / If' you'll be my queen then I'll play a king / And I'll always look after you na December Meme of Doom
Dla: [livejournal.com profile] panna_marchewka
Spoilery: do początków I sezonu
A/N: debiut w fandomie, o zgrozo, i to postacią, z którą czuję się bardzo niepewnie... Bardzo przepraszam za poniższe. Marchwio, wesołego grudnia!

Bunt )

Profile

semele: (Default)
semele

December 2015

S M T W T F S
  1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 02:47 am
Powered by Dreamwidth Studios