Nov. 19th, 2011

semele: ([tvd] My sweet innocent Damon)
Tytuł: Wariacja na temat Katherine
Fandom: The Vampire Diaries
Ilość słów: 1000
Spoilery: do końca II sezonu (napisane przed III)
A/N: Damon/Katherine, AU od 2x01. Tekst pojedynkowy z Mirriel, który miałam tu przekleić sto lat temu, tylko oczywiście zapomniałam. Teraz poczułam, że zbliża się aktualizacja masterlist, więc dobrze by było mieć wszystko w jednym miejscu. Tekst zawiera cytaty z całego drugiego sezonu, użyte na ogół (choć nie zawsze) bez jakiegokolwiek poszanowania tego, gdzie były i jaką funkcję pełniły w kanonie. Tłumaczenie ― własne.

Wariacja na temat Katherine )

Yay, meme!

Nov. 19th, 2011 02:08 pm
semele: ([tvd] morally depraved bar)
It was already established that I'm the worst shipper in the world, but right now I'm also a bored shipper, so I'm having this guessing game I wasn't supposed to have. Snatched from everyone around. Some descriptions are based on quotes, some on my opinions/wishful thinking. Have fun!

(1) Think of up to 25 ships you support.
(2) List them using descriptions of the characters involved rather than their names.
(3) Have your f-list guess as many of the ships as they can.


Riddles! )

I finished my fourth story for the comment ficathon, and I thought that would be it. I woke up this morning, and welcome, plotbunny! Not that I'm complaining, but I can't help but feel slightly amused with myself.

Profile

semele: (Default)
semele

December 2015

S M T W T F S
  1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 02:46 am
Powered by Dreamwidth Studios