Sep. 9th, 2011

semele: ([tvd] Caroline Forbes)
Ok, now that I'm more or less finished with being stunned by all the [livejournal.com profile] womenlovefest awesomeness and I've regained the ability to express myself coherently, I shall proceed to meta writing ;). I've spent the last three days on adrenaline rush I'm recovering from right now, so I'm afraid my meta is more like a stream of consciousness rather than a proper essay. This entry is focused rather on season one than season two, but there are season two references, hence the spoiler alert. I was simply re-watching some episodes from early season one with a friend just last week, and now I seem to take most of my examples from there. Tonight I plan on seeing some season two episodes, just for a change ;).
I've managed to talk [livejournal.com profile] juana_a into making this wonderful banner for me. Since she is a Caroline fan herself, it wasn't hard to persuade her :D.
Miss Caroline Forbes Presents ― Character Development )
semele: ([torchwood] Cardiff)
Ostatnio w ramach prób namówienia mojej ciotki na oglądanie Doctora Who usiadłam sobie z nią przed monitorem i włączyłam "The Unicorn and the Wasp", wychodząc z założenia, że moja lubiąca kryminały ciotka na pewno złapie się na numer z Agathą Christie. Wybieg się udał, a ja w międzyczasie zostałam zupełnie z zaskoczenia wbita w ziemię przez jeden krótki dialog z udziałem Donny.

Donna Noble vs Agatha Christie )

P.S. Jest mi wstyd, że nie mam jeszcze ikonki z Donną, ale obiecuję ją sobie sprawić w pierwszej wolnej chwili.

Profile

semele: (Default)
semele

December 2015

S M T W T F S
  1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:03 am
Powered by Dreamwidth Studios