Jun. 6th, 2011

semele: ([misc] the problem with the English lang)
Flisto!

Koleżanka z roku ([livejournal.com profile] wtfbrain) poszukuje w celach edukacyjnych człowieka posiadającego oryginalne DVD z Seksmisją, żeby sprawdził jej dwie kwestie w angielskich napisach. Czy ktoś mógłby pomóc?

Obie z góry dziękujemy :).

Profile

semele: (Default)
semele

December 2015

S M T W T F S
  1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 20th, 2017 10:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios