Szyfr

Dec. 10th, 2011 07:43 pm
semele: ([tvd] Damon Stefan civil war)
[personal profile] semele
Tytuł: Szyfr
Fandom: The Vampire Diaries
Ilość słów: 323
Prompt: Stefan/Damon, relacje braterskie, You're like the ghost within me / Who's standing by me
Dla: [livejournal.com profile] pistacjowa
Spoilery: do retrospekcji z I i II sezonu
A/N: Bardzo przepraszam za opóźnienie, ale winter Gwiazdka is coming, i zabiera mi to wiele mocy przerobowych mózgu.


Szyfr

— Bracia Salvatore — mówi Stefan, kiedy tłumaczy to Elenie po raz pierwszy. — Najlepsi z przyjaciół.

(To nie do końca tak, ale od czegoś przecież musi zacząć.)

***

Stefan ma czternaście lat, kiedy Damon jedzie bronić Południa w absurdalnie czystym, szarym mundurze, uzbrojony po zęby i uśmiechnięty jak idiota.

Właśnie wtedy potwierdza się, że Damon jest fatalnym bratem na czas pokoju (Stefan wie o tym doskonale, ponieważ sam nie jest lepszy), i może dlatego jego listy z frontu to najbardziej intymna rzecz, jaką kiedykolwiek dzielili: gąszcz przemilczeń, półprawd i zgrywania bohatera. Stefan uczy się je czytać całymi miesiącami, słowo po słowie i kłamstwo po kłamstwie, a potem odpisuje tym samym szyfrem, wszystko jest dobrze, sypiam spokojnie i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł do ciebie dołączyć, ojciec jest dobrej myśli.

Gdyby wciąż byli razem w domu, nic takiego nigdy by się nie zdarzyło.

Damon przyjeżdża na przepustkę piątego kwietnia, po ponad trzech latach nieobecności, i Stefana uderza niespodziewanie poczucie obcości. Nie ma pojęcia, co miałby zrobić z tym bratem, na którego nie pasuje już żadna z pozostawionych kiedyś w szafie koszul, z bratem wyczesującym sobie wszy z włosów i rzucającym się na jedzenie jak wygłodniałe zwierzę. Po paru dniach wyobcowanie i skrępowanie ustępują miejsca absolutnemu przerażeniu, bo wszystko układa się aż za dobrze. Stefan próbuje sobie wytłumaczyć, że to czysty idiotyzm, ale i tak ciarki przechodzą mu po plecach za każdym razem, kiedy widzi uśmiech Damona, i przychodzi mu do głowy, że może już zawsze wspólne wieczory i gra w piłkę będą w ich języku oznaczać nadchodzącą apokalipsę.

Bardzo szybko orientuje się, że Damon również zaczął sypiać z Katherine (pewnych rzeczy po prostu nie da się ukryć), i traktuje to jako ostatni element układanki.

***

— Przyrzekam, że będziesz cierpieć przez całą wieczność — mówi Damon, wycierając krew z ust, a Stefan oddycha z ulgą, chociaż wcale już nie musi.

(— A ty razem ze mną — ma ochotę odpowiedzieć szyfrem.)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

semele: (Default)
semele

December 2015

S M T W T F S
  1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:11 am
Powered by Dreamwidth Studios